THUÊ ONILINE chi phí thấp với Vntsolution.

Thiết kế website. Outsourcing

Website doanh nghiệp, Website cá nhân chi phí thấp

Nâng cấp website, không tạo mới, dữ liệu không thay đổi

Phần mềm bán hàng Online

Phần mềm quản lý hồ sơ Online

Phần mềm quản lý chăn nuôi, phần mềm quản lý trang trại

Phần mềm quản lý bán hàng

DỊCH VỤ/ Thuê Online

Dịch vụ thuê Online của chúng tôi bao gồm: Nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó đánh giá yêu cầu của khách hàng. Trả lời yêu cầu của khách hàng. Thiết lập thời gian thực thi ứng dụng.

Hotline: 0349 207 492